امام على علیه السلام : «خوشبخت‌ترین مردم، کسى است که لذّت گذرا را به خاطر لذّت ماندگار ترک کند»

گوینده سخن :

 

 

تاریخ ثبت: 1395/10/04