«مولی امیرالمؤمنین علیه‌السلام»: قبل از اینکه تصمیم بگیری مشورت کن و پیش از اینکه به کاری اقدام کنی اندیشه نما.

گوینده سخن :

 

 

تاریخ ثبت: 1397/09/10