شماره:   1397/10/09
مصوبات 4 ماهه شورای اسلامی شهر اردکان تا تاریخ 1397/09/30

مصوبات شورای اسلامی شهر اردکان از تاریخ 05/14 لغایت 09/30 منتشر شد.

pdf
بازدید:670