شماره:   1398/11/16
تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۹ شهرداری اردکان

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان طی مفاد صورت‌جلسه ۱۰۰ مورخ ۲۴ دی‌ماه ۹۸ به تصویب شورای اسلامی شهر اردکان رسید و طی نامه شماره ۲۹۹ مورخ ۳۰ دی‌ماه ۹۸ شورای اسلامی شهر اردکان جهت اجرا به شهرداری اردکان ابلاغ شد.

pdf
بازدید:848