گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
سال95 مزایده تعدادی از مغازه های سطح شهر مزایده دو مرحله‌ای واحد املاک

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/22

 

سال95 رفت و روب، جمع آوری حمل و دفن مناقصه یك مرحله‌ای امور مالی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/16

 

سال95 واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی میدان امام علی(ع) مزایده دو مرحله‌ای سازمان حمل و نقل همگانی اردکان

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/02