گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
آگهی مزایده‌های سال ۱۳۹۸ آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین‌آلات سبک و سنگین مزایده دو مرحله‌ای مالی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/21