گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
استعلام بها ۱۳۹۹ متن آگهی: استعلام دبیرخانه شهرداری

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/12/02

 

استعلام بها ۱۳۹۹ استعلام بها خرید لاستیک لودر شهرداری اردکان استعلام دبیرخانه شهرداری

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/11/13