آگهی مزایده آهن آلات 
کد سند:  

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:  20 تن آهن آلات و ضایعات ذوبی
تشریح:  

آگهی مزایده
شهرداری اردکان در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر اردکان 20 تن آهن آلات و ضایعات ذوبی و غیره را از طریق مزایده به فروش برساند.
متقاضیان واجد الشرایط جهت خرید اسناد و شرکت در مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ95/05/06 به شهرداری اردکان مراجعه نمایند.
تلفن تماس:32222041(واحد کارپردازی)

واحد منتشر کننده:  واحد کارپردازی
دستگاه نظارت:  شهرداری اردکان
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  بله
نام روزنامه:  مروت اردکان
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1932