مزایده املاک شهرداری اردکان  
کد سند:  

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:  مزایده املاک شهرداری اردکان
تشریح:  

آکهی مزایده

شهرداری اردکان به استناد بند 6 از بیست و سومین  جلسه شورای محترم اسلامی شهر مورخ 16/3/95 در نظر دارد املاک مشروحه زیر را از طریق مزایده به فروش می رساند لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات املاک  به شهرداری اردکان واقع در خیابان امام خمینی (ره) و یا با شماره تلفن 2-32222041 واحد املاک تماس حاصل نموده  و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند.

 

1-فروش قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در خیابان آیت ا...فکور  به مساحت حدود 140مترمربع

2-فروش 5 قطعه  زمین با کاربری تجاری واقع در خیابان سعدی که مساحت هر قطعه حدود 91 الی 94 مترمربع می باشد.

3-فروش  قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در بلوار شهید بهشتی- نبش میدان آیت ا... خاتمی به مساحت حدود 958 مترمربع

4-فروش قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در خیابان حدفاصل امام خمینی به شهید بوستانی به مساحت حدود547 مترمربع

5-فروش قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در بلوار معلم روبروی بیمارستان ضیایی به مساحت حدود 70 مترمربع

6-فروش قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان شهید  احمدی روشن به مساحت حدود 439مترمربع

7-فروش 20 قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک قدس که مساحت هر قطعه حدود 200 الی 290 مترمربع می باشد.

 

آخرین مهلت اخذ اسناد مزایده و ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری مورخ 10/5/95 می باشد.

 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان

 

واحد منتشر کننده:  واحد املاک شهرداری
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  بله
نام روزنامه:  
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1561