آگهی مزایده بهره برداری از محل دفن پسماند شهری 
کد سند:  

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:  بهره برداری از محل دفن پسماند شهری
تشریح:  

شهرداری اردکان در نظر دارد بر اساس مصوبه یکصدمین جلسه شورای محترم اسلامی شهر اردکان مورخ 94/10/20بهره برداری از محل دفن پسماند شهری را از طریق مزایده به افراد واجدالشرایط به اجاره واگذار نماید.لذا از متقاضیان در خواست میشود جهت شرکت در مزایده حداکثر تا آخر پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/05/06به شهرداری اردکان مراجعه یابا شماره تلفن2-32222041واحد خدمات شهری تماس حاصل نمایند.

واحد منتشر کننده:  واحد خدمات شهری
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  بله
نام روزنامه:  مروت اردکان
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1338