آگهی مزایده (نوبت دوم) 
کد سند:  

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:  مزایده تعدادی از مغازه های سطح شهر
تشریح:  

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری وشورای شهر تعدادی از مغازه های سطح شهر واگذار می شود.  

شهرداری اردکان در نظر دارد بر اساس مصوبه سی و دومین  جلسه شورای محترم اسلامی شهر اردکان مورخ 96/8/9تعدادی از مغازه های سطح شهر را از طریق مزایده به افراد واجدالشرایط به اجاره واگذار نماید.لذا از متقاضیان در خواست میشود جهت شرکت در مزایده حداکثر تا آخر پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/3/27به شهرداری اردکان مراجعه یابا شماره تلفن2-32222041واحد املاک تماس حاصل نمایند.
1-مغازه جنب شهرداری (فروشگاه رفاه سابق)
2-مغازه جنب شهرداری (کفاشی سابق)
3-مغازه روبرویشهرداری(سازمان حمل و نقل فعلی)
4-مغازه جنب پمپ بنزین مرکزی (شماره 1)
5-مغازه جنب پمپ بنزین مرکزی(شماره 2)
6-مغازه دروازه سیف روبروی آسیاب
7-مغازه خیابان امام رضا ع(شماره  ،1یک دهنه)
8-مغازه خیابان امام رضا ع ( شماره 2،دو دهنه)
9-مغازه خیابان حافظ -تقاطع خیابان شهید مطهری
10-مغازه ورودی بهشت شهدا،
11-مجموعه گاو چاه (حسینیه زین الدین)

واحد منتشر کننده:  واحد املاک
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  خیر
نام روزنامه:  
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 909