آگهی مزایده دکه میدان چادرملو 
کد سند:  

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:  دکه میدان چادرملو
تشریح:  

شهرداری اردکان به استناد بندهای ۲ از پنجاه و ششمین جلسه شورای محترم اسلامی شهر اردکان مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ در نظر دارد دکه میدان چادرملو را از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید در صورت تمایل پیشنهادات خود را به شهرداری ارائه نمایند.

شرایـط عمومی:

۱-محل دریافت اسناد مزایده واحد املاک شهرداری و حداکثر تا تاریخ سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ بوده و متقاضیان می‌بایستی پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یک‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۱ به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

۲-به پیشنهادات رسیده در ساعت ۸ صبح دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ رسیدگی و برنده اعلام خواهد شد.

۳-پیشنهاددهندگان می‌بایست مبلغ ۵% قیمت پایه را به‌عنوان سپرده شرکت در مزایده را به‌صورت نقد به‌حساب جاری ۲۰۲۵۰۸۲۸۸۸ به نام شهرداری اردکان نزد بانک تجارت شعبه مرکزی اردکان واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

۴-سپرده نفرات اول تا سوم تا تعیین نفر برنده و انعقاد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۵-به پیشنهادات مخدوش و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

۷-کلیه هزینه‌های نقل‌وانتقال و عوارض و مالیات و هزینه آگهی مزایده به عهده برنده می‌باشد.

۸-درصورتی‌که برنده مزایده حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نتایج مزایده نسبت به تنظیم قرارداد اقدام ننماید سپرده نامبرده به نفع شهرداری ضبط و شهرداری رأساً نسبت به تنظیم قرارداد با نفر بعدی اقدام خواهد نمود.

۹-اجاره دکه به مدت ۲ سال خواهد بود و سالیانه ۱۰ الی ۱۵% به مبلغ اجاره اضافه خواهد شد که در صورت تمایل و رضایت طرفین تا ۲ سال دیگر با همین شرایط قابل تمدید خواهد بود.

 

واحد منتشر کننده:  املاک
دستگاه نظارت:  شهرداری اردکان
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  میدان چادرملو
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  بله
نام روزنامه:  
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 896