آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین‌آلات 
کد سند:  

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:  آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین‌آلات سبک و سنگین
تشریح:  

شهرداری اردکان در نظر دارد بر اساس بند ۲ از شصت و یکمین صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ و بند یک از هشتاد و پنجمین صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ شورای اسلامی شهر اردکان نسبت به فروش تعدادی از ماشین‌آلات سبک و سنگین خود از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت اقدام نماید.

لذا از متقاضیان درخواست می‌شود جهت بازدید و شرکت در مزایده حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ به شهرداری اردکان مراجعه یا با شماره تلفن ۳۲۲۳۵۰۵۷ - ۳۲۲۳۵۰۵۶ «واحد مالی» تماس حاصل نمایند.

واحد منتشر کننده:  مالی
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  خیر
نام روزنامه:  
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 667