آگهی مزایده عمومی نوبت دوم واگذاری مجموعه هتل باغسرا 
کد سند:  

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:   آگهی مزایده عمومی نوبت دوم واگذاری مجموعه هتل باغسرا
تشریح:  

شهرداری اردکان در نظر دارد به استناد بند ۳ از هشتاد و هشتمین صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۵ شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری بهره‌برداری از مجموعه هتل باغسرا به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. از متقاضیان درخواست می‌شود جهت شرکت در مزایده حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به شهرداری اردکان مراجعه یا با شماره تلفن ۰۳۵۳۲۲۳۵۰۵۶ واحد کارپردازی تماس حاصل نمایند.

واحد منتشر کننده:  واحد کارپردازی
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  خیر
نام روزنامه:  
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 117