آگهی مزایده عمومی نوبت دوم فروش محصول پسته 
کد سند:  

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:  آگهی مزایده عمومی نوبت دوم فروش محصول پسته
تشریح:  

شهرداری اردکان در نظر دارد به استناد بند ۴ از هشتاد و هشتمین صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۵ شورای اسلامی شهر نسبت به فروش پسته به مقدار تقریبی ۶۵۰۰ کیلو با قیمت پایه کارشناسی شده از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. از متقاضیان درخواست می‌شود جهت شرکت در مزایده حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به شهرداری اردکان مراجعه یا با شماره تلفن ۰۳۵۳۲۲۳۵۰۵۶۰واحد کارپردازی تماس حاصل نمایند.

واحد منتشر کننده:  واحد کارپردازی
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  خیر
نام روزنامه:  
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 145