استعلام بها خرید لاستیک لودر شهرداری اردکان 
کد سند:  

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:   استعلام بها خرید لاستیک لودر شهرداری اردکان
تشریح:  

شهرداری اردکان در نظر دارد نسبت به خرید لاستیک لودر ۲۵*۲۳/۵ همراه با تیوب نوار ۴ حلقه و لاستیک لودر ۲۵*۲۳/۵ تیوبلس ۲ حلقه اقدام نماید. خواهشمند است نازل‌ترین بهای پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایید.
پرداخت کسورات قانونی به عهده فروشنده می‌باشد.

مدت اعتبار پیشنهاد قیمت دو ماه می‌باشد.

به پیشنهاد خط‌خورده و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

زمان پرداخت حداقل ۴۵ روز پس از تحویل کالا می‌باشد.

پیشنهاد قیمت با لحاظ نمودن کلیه شرایط استعلام ارائه شود.

واحد منتشر کننده:  دبیرخانه شهرداری
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  خیر
نام روزنامه:  
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 25