آگهی استعلام شماره1 مورخ 28 بهمن 99 
کد سند:  

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:  متن آگهی:
تشریح:  

به اطلاع کلیه شهروندان می رساند شهرداری اردکان در نظر دارد نسبت خرید:
1-قوطی پروفیل 8*4 مقدار 3000 کیلو گرم
2-قوطی پروفیل 4*4 مقدار 2400 کیلوگرم
3-قوطی پروفیل 3*2 مقدار 100 کیلوگرم
جهت انجام پروژه های عمرانی اقدام نماید، لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه خواهشمندیم تا نازلترین بهای پیشنهادی خود را حد اکثر تا تاریخ 3 اسفند 99 به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

واحد منتشر کننده:  دبیرخانه شهرداری
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  خیر
نام روزنامه:  
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 18