زیبا سازی نوین شهری لازمه توسعه شهری

زیباسازی به کلیه اقدامات آگاهانه‌ای گفته می‌شود که توسط شهرداریها برای ارتقاء کیفیت محیط شهری صورت پذیرفته و به ارتباط بیشتر شهر و شهروند می انجامد و شهر را برای زندگی ساکنانش مناسب‌ تر می‌سازد.  

زیباسازی فراهم آوردن محیطی است که همگی ما در آن احساس لذت کنیم. نگاه زیباسازی به شهر رسیدن به همان تعاریف ذکر شده و ارتقاء کیفیت محیط شهری است و برای رسیدن به این اهداف از 4 روش بصورت کلی استفاده می‌نماید1-.رفع نازیبائیها،2- وضع قوانین، ضوابط و مقررات شهری برای ایجاد و حفظ زیبائیها3-احداث و بهبود فضاهای شهری مناسب و متنوع ،4-به کارگیری مبلمان شهری مناسب و استاندارد . باید گفت چهره شهر با رفع نازیبائیها اصلاح و با رعایت قوانین و مقررات شکل واقعی خود را پس از گذشت مدتی باز می‌یابد. شهرداری اردکان درهمین راستا و بنا بر وظایف ذاتی خود دراین چند ماهه اخیر اقدامات قابل توجه ای درحوزه زیبا سازی ورفع نازیبایی ها انجام داده است که به طور قطع با مشارکت مردم نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت.همانطور که می دانیم اکثرکسانی که برای نصب تابلو به شهرداری مراجعه می کنند کسبه محترم شهر ،ادارات و ارگان ها،مدارس و مراکز آموزش عالی و موسسات فرهنگی وخدماتی هستند که به معرفی خود و خدماتی که ارائه می دهند می پردازند.پر واضح است که اگر هریک از این ارگان های خدمات رسان خواسته باشند با سلایق خود به تبلیغ کالا ومحصولات وخدمات خود با طرح ها وشکل های مختلف بپردازند حرج و مرج بصری تمام سطح شهر را خواهد گرفت که مسلما چهره شهر را مغشوش و باعث آشفتگی های ذهنی و روانی شهروندان خواهد شد. شهرداری برای رفع این نابسمانی دراولین قدم دوره شهردار جدید نسبت به رفع نازیبایهایی موجود قبل از ورود به کارهای سلبی به کاری ایجابی دست زده و به ساخت تابلوهای مناسب از هر جهت چه از لحاظ طرح و شکل واندازه وچه از لحاظ ایمنی کرده است .دراین طرح برای هریک از صنوف و یا ادارات با توجه به هویت و شاکله و ساختار وجودیشان تابلوهایی طراحی می شود و شهروندان می توانند بعد از طی مقررات و مراحل قانونی به نصب تابلوهای خود اقدام کنند.دراین طرح برای زمین های سطح شهر که هیچ گونه حفاظی ندارند و باعث بروز مشکلاتی برای همشهریان شده چاره ای اندیشیده شده که بعد از اخطارقانونی وکتبی شهرداری خود به حصار کشی این زمین ها  اقدام خواهد کرد.همچنین رنگ آمیزی مجدد و نقاشی دیوارهایی که به نوعی به زیبایی شهر لطمه زده است نیز در دستور کار مجدد قرار گرفته ست. به هرحال شهرداری برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان عزیزو شهری زیبا ودرخورشاٌن شهروندان وبا توجه به اینکه می تواند دست به کارهای کم هزینه تری بزند خود اقدام نموده و امیدواریم با مشارکت مردم شریف و نجیب شهر به سرانجام برسد.