منازل مسکونی واماکن تجاری با 50 درصد تخفیف بیمه می شوند

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری تمام منازل مسکونی واماکن تجاری شهر با 50درصد تخفیف بیمه می شوند.  

بنابراین گزارش درراستای اجرایی کردن مصوبه 105600/ت/ 40484 مورخ 23/5/1390 هیئت محترم وزیران با موضوع بیمه اموال منقول وغیر منقول اماکن دولتی وعمومی وغیر دولتی دربرابر حوادث غیر مترقبه وپیرو تاکید ومکاتبه وزیر کشور بر اجرایی شدن مصوبه فوق الذکر درراستای کاهش اثرات حوادث وبلایای طبیعی برای مردم استان بین شرکت های بیمه گر استان مناقصه برگزار وشرکت بیمه معلم جهت انجام امور بیمه آتش سوزی وحوادث منازل مسکونی و اماکن تجاری استان انتخاب شد.

طی این تفاهم نامه شرکت بیمه متعهد گردیده که اماکن مورد درخواست مردم با اعمال 50 درصد حق بیمه درسیستم ثبت و نسبت به دریافت آن اقدام نماید و 50 درصد باقیمانده بعدا از محل اعتبارات مدیریت بحران پرداخت خواهد شد.
 همشهریان عزیز می توانند جهت بیمه منازل خود به نمایندگی های بیمه معلم درشهرستان اردکان مراجعه کنند.