مروتی : شهردار اردکان تا آخر هفته جاری مشخص میشود.

به گزارش روابط عمومی  

مروتی در جلسه رسمی عصر امروز شورای اسلامی شهر اردکان در نطق پیش از دستور اعضای شورا گفت:
با توجه به اهمیت موضوع و همچنین ماهیت اصلی شورایی که نهادی مشورتی است انتخاب شهردار اردکان پس از گزینه معرفی شده که قبلا اعلام شده بود به اوج حساسیت خود رسید.
وی اظهار داشت:
خوشبختانه پس از سپری شدن مدت زمانی مشخص و در بازه زمانی قانونی به نتایج خوبی رسیدیم که با توکل بر خدا گزینه نهایی تا آخر هفته جاری مشخص می گردد.