پیام تسلیت رئیس شورای اسلامی شهر اردکان در پی درگذشت مرحوم حسین تابش

کل من علیها فان  

کل من علیها فان
نماینده معزز و پر تلاش مردم شهرستان اردکان در مجلس شورای اسلامی
متاسفانه خبر درگذشت عموی گرامیتان ما را محزون داشت.
این فرهنگی پیشکسوت و صاحب نام یقینا جزء مفاخری بود که ادیبان و فرزانگان بی شماری را در این نظام و مملکت رشد داد و توانست نام خود را در زمره افرادی قرار دهد که شاگردان و دوستدارانش اینچنین اندوهگین شوند.
قطع به یقین رهنمودهای این عزیز بر پیشرفت و حس خیرخواهانه حضرتعالی تاثیر و تاکید داشته و از خداوند منان برای آن عزت مکان مغفرت و رحمت و برای حضرتعالی و خانواده گرامیتان صبر و سلامتی مسئلت مینمایم.
محمد علی مروتی
رئیس شورای اسلامی شهر اردکان