✅ محمد علی مروتی رییس شوری اسلامی شهر : 32 دستگاه مینی بوس به ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری اضافه خواهد شد

🔹به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرشب گذشته اولین جلسه نشست خبری شهرداراردکان ودومین نشست خبری رئیس شورای اسلامی شهر با حضور اصحاب رسانه درسالن اجتماعات شهرداری برگزار شد .  

🔹 شورای پنجم در شش ماه فعالیت خود بیش از ۸۰ جلسه رسمی علنی و غیر علنی برگزار کرده است .
🔹بودجه و تعرفه عوارض شهرداری برای سال ۹۷  حدود ۴۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است .
🔹ناوگان حمل و نقل درون شهری اردکان و بین شهری اردکان به یزد در سال آینده نوسازی میشود .
🔹 ۱۲ دستگاه مینی بوس جهت حمل و نقل درون شهری و ۲۰ دستگاه مینی بوس جهت حمل و نقل بین شهری اردکان به یزد خریداری و با شرایط ویژه به متقاضیان واگذار خواهد شد.
🔹 ۱۰ میلیون تومان کمک بلاعوض جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و ۲۰ میلیون تومان کمک بلاعوض توسط شهرداری به ازای هردستگاه مینی بوس پرداخت خواهد شد.
🔹تنها یک سوم درآمد سال ۹۶ شهرداری اردکان از محل ارزش افزوده محقق گردیده است.
🔹 شهرداری اردکان حدود ۲۰ میلیارد بدهی دارد.
🔹 از بودجه ۶۰ میلیاردی سال ۹۶ شهرداری  فقط ۳۵ میلیارد آن محقق گردیده است.
🔹شورای پنجم بر هزینه شدن کامل بودجه های اختصاصی به هر پروژه توسط شهرداری  نظارت جدی دارد.
🔹 شورای پنجم تاکنون جلسات منظم ماهیانه با مسولیبن ارشد شهرستان داشته است.