مروتی رئیس شورای اسلامی شهر اردکان: در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و شفاف سازی عملکرد شورای شهر، کلیه مصوبات و صورتجلسات شورا منتشر میشود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان  

 رئیس و سخنگوی شورای شهر با اشاره به اینکه کلیه صورتجلسات و ریز مصوبات شورای شهر دسته بندی شده وقابل انتشاراست عنوان داشت:
با توجه به اینکه عملکرد شورای شهر باید شفاف و به دور از هر گونه حاشیه ای باشد تا شهروندان خود نیز بر عملکرد ما نظارت کنند و کاستی ها را به گوش ما برسانند، تصمیمی در شورا اتخاذ تا کلیه صورتجلسات و مصوبات به صورت هفتگی در کانالی تحت همین عنوان منتشر شود.
مروتی در ادامه اظهار داشت:
خصوصیت شورای پنجم شفاف بودن و همچنین ورود آزادانه شهروندان و رسانه ها در جلسات علنی است که شهروندان محترم  می توانند در جلسات علنی شورای شهر حضور پیدا کنندو این حق قانونی هر شهروندی است که بداند اداره امور شهرشان به چه شیوه ای هست .