بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اردکان از پروژه های در حال اجرای سطح شهر

گزارش تصویری