بازدید شهردار از آماده سازی بلوار کوثر

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری و شورای شهر احمد کمالی شهردار اردکان از پروژه احداث بلوار کوثر بازدید، و دستورات لازم جهت تسریع در آسفالت باند جنوبی صادر کرد.