آغاز مرمت آب انبار بهالدین آباد

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرمرمت آب انبار بها الدین آباد با مشارکت شهرداری ،اوقاف واداره میراث فرهنگی آغاز شد