جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات امور برق شهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری و شورای شهر جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات امور برق شهر با حضور شهردار اردکان ،رئیس اداره برق اردکان ،معاون شهردار و مسئول واحد تاسیسات شهرداری دردفتر شهردار برگزار شد.  

بنابراین گزارش احمد کمالی شهردار اردکان با بیان اینکه با تعامل و هم اندیشی بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد گفت: خوشبختانه تاکنون شهرداری و اداره برق همکاری و تعاملات خوبی با هم داشتند که این امر درنهایت منجر به رفاه بیشتر شهروندان شده و امیداواریم این همکاری و همدلی همچنان ادامه داشته باشد.
وی درادامه با اشاره به اینکه بعضی از خیابان ها و محلات شهر دچار ضعف روشنایی هستند افزود:شهر درحال توسعه است و هر روز خیابان و میادین جدیدی احداث می شود که نیازمند روشنایی مناسب است که می بایست این خیابان ها و بعضی ازمحلاتی که دچار مشکل شده اند با مساعدت هر دو نهاد هرچه سریعتر وضعیت مناسبی پیدا کنند.
شهردار اردکان درپایان خواستار راه اندازی سیستم روشنایی خیابان فجر و بلوار غدیر شد.
 رئیس اداره برق ضمن ابراز خرسندی از حضور در جلسه هم اندیشی قول برطرف نمودن مشکلات را دادند