بازدید سرپرست شهرداری اردکان از عملیات آماده‌سازی درختکاری بلوار آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

سرپرست شهرداری به‌اتفاق رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اردکان از عملیات آماده‌سازی کاشت درختکاری بلوار آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بازدید کرد.  

پروژه درختکاری بلوار آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با مشارکت و همکاری چادرملو و شهرداری اردکان اتفاق خواهد افتاد.