برخورد قاطع شهرداری اردکان با متخلفین سد معبر

بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آن‌ها، میدان‌ها، بوستان‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب، سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن یاد شده به کمک مأموران خود اقدام کند.  

بنابراین مأموران اداره نظارت و جلوگیری از تخلفات شهری و ساختمانی شهرداری اردکان نیز در راستای تکریم حقوق شهروندی و بنا بر گزارش‌ها و شکایت‌های متعدد شهروندان در این زمینه ضمن ارائه تذکر و جریمه متخلفین، نسبت به جمع‌آوری سد معبر اقدام خواهند کرد.

ضمن تقدیر از همراهی اصناف و کسبه با شهرداری اردکان، بدیهی است در این اقدام قاطع نیازمند همراهی تمامی آن‌ها هستیم.