دیدار «مصطفی عابدی» سرپرست جدید زندان شهرستان با «احمد شفیع‌زاده» سرپرست شهرداری اردکان

در راستای برقراری تعامل هر چه بیشتر میان دستگاه‌های متولی امور اجتماعی سرپرست زندان شهرستان اردکان با حضور در شهرداری اردکان با «احمد شفیع‌زاده» سرپرست شهرداری دیدار کرد.  

سرپرست شهرداری اردکان در این دیدار افزود: تعامل بین دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی امور اجتماعی در هر جامعه تا حد بسیار زیادی موجب کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی در آن جامعه خواهد شد.

«احمد شفیع‌زاده» در این دیدار قول مساعد همکاری و تعامل همه‌جانبه با زندان اردکان داد.