تکمیل روشنایی میدان شهید دهستانی و مثلثی‌های اطراف آن

روشنایی میدان شهید دهستانی با نصب ۷ پایه روشنایی و ۱۴ عدد چراغ و بااعتباری افزون بر ۷۰۰ میلیون ریال توسط واحد تأسیسات شهرداری اردکان تکمیل شد.  

همچنین اجرای فضای داخلی میدان و آسفالت این پروژه در آینده‌ای نزدیک تکمیل خواهد شد.