اجرای طرح رفت‌وروب بافت تاریخی و مسیرهای گردشگری اردکان

مسئول خدمات شهری شهرداری اردکان خبر داد: به‌صورت مستمر و روزانه رفت‌وروب بافت تاریخی و مسیرهای گردشگری اردکان توسط شهرداری انجام می‌شود.  

حسین طحانپور افزود: این طرح در راستای برطرف کردن نواقص در بافت تاریخی اردکان جهت بازدید گردشگران داخلی و خارجی در حال اجرا است.

وی خاطر نشان کرد: در این طرح بیش از ۲۵ مسیر ازجمله، حسینیه چرخاب، دربند صدرالفضلا، حسینیه و مسجد کوشکنو، بازار چارسوق، کوچه خاتمی‌ها، آسیاب دژگ، حسینیه بازارنو، محله تیران، کوچه خراسانی‌ها، بافت تاریخی شریف‌آباد و... رفت‌وروب می‌شود.