امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳
header-logo
بازدید شهردار از آغاز عملیات نازک کاری و اجرای نمای بیرونی مازاری سنائی و احیای تک برج و دروازه میرصالح اردکان

#کلیپ

#پروژه_های_عمرانی_۱۴۰۳_شهرداری_اردکان

◀️ بازدید شهردار از آغاز عملیات نازک کاری و اجرای نمای بیرونی مازاری سنائی و احیای تک برج و دروازه میرصالح اردکان

🔸به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان صبح امروز «دکتر احمدرضا متألهی» به همراه معاون خود از روند آغاز نازک کاری و اجرای نمای بیرونی مازاری سنائی و برج دروازه میرصالح بازدید کرد.

💠روابط‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان
@sh_ardakan