چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • شهردار
  • سرپرست شهرداری : اباذر غفوری
  • واحد گلزار شهدا
   • مسئول واحد : مهدی لطفی
  • واحد IT
   • مسئول واحد : سعید کمالی
  • واحد موتوری
   • مسئول واحد : حسین ملاحسینی
  • واحد فضای سبز
   • مسئول واحد : حسین طالعی
  • واحد بهسازی و نوسازی
   • مسئول واحد : ابوالفضل لطفی
  • واحد اجرائیات
   • مسئول واحد : مجید صیقل
  • واحد درآمد
   • مسئول واحد : مهدی کمالی
  • واحد نوسازی و GIS
   • مسئول واحد : مصطفی محیط
  • واحد ساختمان
   • مسئول واحد : علی اکبر جعفرزاده
  • پیگیری های ویژه
   • مسئول واحد : هادی محمودی
  • مدیریت سازمان حمل و نقل
   • مسئول واحد : علیرضا غفورزاده
  • معاونت خدمات شهری
   • مسئول واحد : مهدی محمودزاذه
  • رئیس دفتر شهردار
   • رئیس دفتر شهردار : حمید ابراهیمیان
  • واحد پارک ها ومیادین
   • معاونت اداری و مالی
    • معاونت اداری و مالی : حمید اخوتیان
   • واحد روابط عمومی
    • متصدی روابط عمومی : هادی ملامحمدی
    • متصدی روابط عمومی : محسن ابراهیمیان
    • مسئول روابط عمومی : حمید ابراهیمیان
    • متصدی روابط عمومی : مصطفی پورروستایی اردکانی
   • واحد املاک و حقوقی
    • متصدی واحد املاک : جلال شاکر
    • متصدی واحد املاک : رضا توکلیان اردکانی
    • مسئول واحد املاک : ابوالفضل پایدار
    • مسئول واحد : محمدرضا اولیاء
   • واحد حراست
    • مسئول واحد : محسن نصیری
   • معاونت فنی و عمرانی
    • معاونت فنی و خدمات شهری : حمید عراقی