درمانگاه های اردکان

 

ردیف نام درمانگاه آدرس تلفن
       
1 درمانگاه امام سجاد(ع) ابتدای خیابان حائری 0352-7223942
       
2 درمانگاه بوعلی خیابان امام 0352-7232233
       
3 درمانگاه مهر خیابان هفده شهریور 0352-7238910