مراکز تفریحی شهر اردکان ( پارکها )

 

ردیف نام پارک آدرس
     
1 پارک بزرگ آزادی انتهای خیابان صدرآباد - میدان آزادی
     
2 پارک بزرگ چادرملو بلوار سردار عاصی زاده - میدان ورودی اردکان
     
3 پارک شهر خیابان امام (ره) - مرکز شهر
     
4 باغ ملی خیابان امام (ره) - مرکز شهر
     
5 پارک بانوان انتهای خیابان صدرآباد - میدان آزادی
     
6 پارک فرهنگیان خیابان صدرآباد . شهرک ولی عصر