مراکز تفریحی شهر اردکان ( بوستانها )

 

 

ردیف نام بوستان آدرس
     
1 بوستان کودک بلوار آیت ا... خاتمی(ره)
     
2 بوستان زیتون انتهای خیابان امام (ره) شهرک فجر
     
3 بوستان گلشن خیابان آیت ا... فکور
     
4 بوستان کوثر خیابان آیت ا... میرداماد
     
5 بوستان جنت خیابان امام رضا(ع)
     
6 بوستان سلامت خیابان شهید صدوقی
     
7 بوستان سقا خیابان حضرت ابوالفضل(ع)
     
8 بوستان مزرعه سیف خیابان صدرآباد . محله مزرعه سیف
     
9 بوستان غدیر انتهای خیابان آیت ا... خامنه ای
     
10 بوستان شریف آباد جنب امام زاده شریف آباد
     
11 بوستان نرگس بلوار آیت الله خاتمی (ره) - ساختمان بسیجیان
     
12 بوستان جوان بلوار آیت الله خاتمی (ره) - شهرک 70 دستگاه