حسین دادآفرین فوق دیپلم مدیریت دولتی، 30 سال سابقه کار در شهرداری اردکان،وی مدت 2 سال است که در کنار دبیری شورای اسلامی شهر اردکان به سمت فرماندهی سازمان آتش نشانی شهرداری نیز مشغول به فعالیت می باشد.

رضایت مردمی از سرویس دهی و خدمات دهی این سازمان از امتیازاتی است که طی 2 سال اخیر حسین دادآفرین را به سرپست نمونه تبدیل کرده است.