امروز جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲
header-logo
معاونت عمران و شهرسازی
  • خانه
  • معاونت عمران و شهرسازی

حسین ملاحسینی


شرح وظایف:

  •    نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنائی
  •     مراقبت در تشکیل کمیسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمیسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مذکور
  •     نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تاسیسات متعلق یه شهرداری
  •     تعیین میزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه های ساختمانی یا ساختمانهای بدون پروانه توسط مالک و تکمیل و ارجاع پروژه تخلف به مراجع ذیصلاح
  •     انجام سایر وظایف طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل