امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
بازدید شهردار به همراه معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان یزد.

بازدید شهردار به همراه معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان یزد جهت هماهنگی برای تسریع پروژه های عمرانی و پردیس های در حال کار دهکده گردشگری سیاه کوه اردکان.