امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

این بازار سر پوشیده با قدمت ۴۰۰ ساله خود در بافت تاریخی اردکان قرار دارد. راسته یک کیلومتری بازار چارسوق (چهارسوق) از بازار نو شهر شروع می‌شود و انتهای آن به کوشکنو می‌رسد. این بازار (چهارسوق) که تاریخچه‌ی معماری آن به دوره صفویه باز می‌گردد، زمانی زینت‌بخش شهر اردکان و در میان اهالی این شهر به بازار زرگرها معروف بوده است. پس از گشت‌وگذار در شهر اردکان سری به بازار چارسوق (چهارسوق) بزنید. امروزه از بازمانده این بازار، تنها دو راسته کوچک با چند بنای اطرافش نمایان است. واژه چارسوق و چارسوی، به محلّی گفته می‌شود که در چهار طرف آن بازار قرار داشته باشد اما در اینجا کلمه چهارسوق صحیح است چرا که معنایِ محل تلاقی دو بازار را می دهد و بازار چهارسوق اردکان نیز همین گونه است