امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
   

شهرستان اردکان در دوره قاجار ۱۲ دروازه ورودی داشته است که به جز دروازه میرصالح بقیه برج‌ها تک برج بوده‌اند، تمامی دروازه‌های شهر دو برجی بوده است که از آنها تنها چهار برج باقی مانده است.

برج علی بیک متعلق به دروازه علی بیک شهرستان اردكان است که تنها یک برج باقی مانده از آن چهار برج است و برج مجاور آن در طی سالها از بین رفته است واین برج در سال ۱۳۷۳تعمیر و مرمت شد.

این برج به ارتفاع بیش از ۱۲متر در محله علی بیک اردکان واقع شده و به بافت نمای دیگر داده است. برج کاملا از خشت ساخته شده و قطر داخلی آن ۲۰/۳ و قطر خارجی آن ۴۰/۴ متر است.خانه نگهبان و آب انبار کنار آن که در فاصله صد متری از آن واقع شده نيز از بناهای وابسته به برج است.

نمای برج کاملا از خشت با نقش‌های چلیپا، سر پیکان و سورمه دان ایستاده اجرا شده است.

 

.