امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
🔰عملیات اجرایی ساخت سایت تولید کود کمپوست

📌به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری اردکان و به نقل از هاتفی معاون خدمات شهری شهرداری عملیات ساخت سیلوی تولید کودکمپوست اجرا شد.

🔹معاونت خدمات شهری شهرداری با بیان اینکه درختان مواد غذایی را از خاک جذب می کنند و به سطح برگ می‌آورند تا با کمک انرژی خورشید،عمل فتوسنتز انجام شودگفت: در این حالت برگهای درختان بهترین مواد برای تبدیل شدن به کود آلی و کمپوست هستند. استفاده از کمپوست علاوه بر ارتقای ساختار خاک، محتوای خاک را هم تقویت می‌کند و سبب می‌شود خاک مدت زمان بیشتری بتواند آب را در خود نگه دارد واجرای آن در بالا بردن کیفیت آبیاری نیز تاثیر به سزایی دارد.

🔹وی افزود: هدف از اجرای طرح مذکور جمع آوری ضایعات فضای سبز از قبیل شاخه و سرشاخه و برگهای ناشی از خزان درختان در معابر شهری ، جلوگیری از آتش زدن آنها و استفاده مطلوب از کود مناسب و همچنین صرفه جویی در خرید کود و در نتیجه جلوگیری از آلودگی محیط زیست می باشد.

🔹وی همچنین یادآور شد: با توجه به اینکه برگهای خزان شده در فصل پاییز پس از ریزش در پای درختان تجمع یافته و جهت جلوگیری از هر گونه آتش سوزی این برگها جمع آوری می گردد تاعلاوه بر ایجاد خاک برگ مناسب مانع از بهم خوردن چرخه طبيعي و تعادل عناصر غذايي در خاك و از بين رفتن منابع موجود در طبيعت بشود.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان