امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
🔰خرید قریب به ۱۲۰۰ متر اراضی در مسیر پروژه های عمرانی شهرداری

🔰خرید قریب به ۱۲۰۰ متر اراضی در مسیر پروژه های عمرانی شهرداری

✍🏻خرید و تملک شش پلاک دیگر در مسیر پروژه های عمرانی شهرداری به متراژ تقریبی ۱۲۰۰ متر
و به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال واقع در خیابان شهید شابلی(سه مورد) ،خیابان ام البنین(س) ، تقاطع پیامبر اعظم به فکور و خیابان شهید لاجوردی