امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
مراسم تکریم روز پزشک و گرامیداشت زاد روز حکیم ابوعلی سینا با حضور رئیس و اعضای شورا ی اسلامی شهر

مراسم تکریم روز پزشک و گرامیداشت زاد روز حکیم ابوعلی سینا با حضور رئیس و اعضای شورا ی اسلامی شهر اردکان در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۴۰۱/۶/۱ شورا برگزار شد.

شورای اسلامی شهر اردکان با دعوت از تعدادی پزشکان اردکانی آقایان دکتر میراب زاده ،دکتر مریم فتاحی ،دکتر قادری ،دکتر خیوه و دکتر متالهی شهردار اردکان از زحمات آنان تجلیل ،و برای آنه

ا آرزوی توفیق و سلامتی نمودند.