امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردکان

🔰تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردکان

دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردکان تصویب و به شهرداری جهت اعمال و اجرا، ابلاغ شد.

✍🏻به گزارش روابط عمومی شهرداری اردکان تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۱ این شهرداری طي مفاد صورتجلسه ۶۲ مورخ ۳ / ۱۱ / ۱۴۰۰ به تصويب شوراي اسلامي شهر اردکان رسيد و طي نامه شماره ۳۳۵ مورخ ۱۶ / ۱۱ / ۱۴۰۰ شوراي محترم جهت اجرابه شهرداري اردکان ابلاغ گرديد .