امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

روز: شهریور ۱۷, ۱۴۰۱ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

شروع بکار تیم جدید واحد نظارت و جلوگیری از تخلفات شهری و ساختمانی شهرداری در راستای اقدام پیشگیرانه و برخورد قاطعانه با تخلفات شهری

🔰 شروع بکار تیم جدید واحد نظارت و جلوگیری از تخلفات شهری و ساختمانی شهرداری در راستای اقدام پیشگیرانه و برخورد قاطعانه با تخلفات شهری

ادامه مطلب