امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
🔰 حاشیۀ شیرین ملاقات عمومی شهردار اردکان

🔰 حاشیۀ شیرین ملاقات عمومی شهردار اردکان

▫️در جریان برگزاری ملاقات عمومی «دکتر احمدرضا متألهی» شهردار اردکان با شهروندان که دوشنبه هرهفته برگزار می‌شود؛ یک دختر نونهال اردکانی ضمن حضور در ملاقات عمومی به ارائه درخواست و مطالبات خود برای حل موضوعات محله مربوطه پرداخت.

▫️شهردار اردکان نیز به پاس بیان شیوا و وجود روحیۀ دغدغه‌مندی در این نونهال از وی قدردانی و تجلیل کرد.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان