امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
🔰 نشست آسیب شناسی برنامه عشق و شیرینی ویژه زوجین جوان و برنامه مامان شاد

🔰 نشست آسیب شناسی برنامه عشق و شیرینی ویژه زوجین جوان و برنامه مامان شاد

▫️نشست شهردار با موضوع آسیب شناسی برنامه عشق و شیرینی ویژه زوجین جوان، مامان شاد و ادامه برنامه های آموزشی در حوزه خانواده و تربیت فرزند با حضور استاد برجسته کشوری، دکتر علیرضا لاور و سرکار خانم شاکر، مسئول گروه مردمی مادرانه .

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان