امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
🔰نصب اِلمان چیلونگر (آهنگر)

✍️جهت زیباسازی سیمای شهری در آغازین روزهای بهار و خاطره‌سازی برای مردم و مسافران نوروزی؛ اِلمان چیلونگر (آهنگر) در محدودۀ پارک شهر اردکان نصب شد.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان